Pregled vesti na Slamarici

Detaljni pregled vesti

Аžuriranje banaka

datum: 29. Decembar, 2020

Sve aktuelne banke koje trenutno posluju u Srbiji dodate su u Slamaricu

Banke

Posle duže vremena izvršeno je ažuriranje liste banaka, koje možete koristiti za vaše račune u Slamarici.

Srećni praznici i sve najbolje u novoj 2021. godini, želi vam vaša Slamarica